CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG KHU PARIS

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
KHU PARIS – DỰ ÁN VINHOMES IMPERIA
—– Tháng 3/2018 —–

I – QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/03/2017 đến khi có chính sách mới thay thế.

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) mua Biệt thự/Liền kề (Nhà ở) Khu Paris dự án Vinhomes Imperia

II.   TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đặt cọc – Ký TTĐC (12/2017) 300.000.000 đồng/căn
 

 

 

 

Lần 1: Ký HĐMB trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC

15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) (đã bao gồm khoản đặt cọc)

05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – vào TTĐC

(CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày Chủ đầu tư (“CĐT”) nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Nhà ở (“GCN”) hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) theo quy định pháp luật cho phần lãi này)

Lần 2: 20/04/2018 20% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 3: 22/05/2018 20% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 4: 20/04/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao Nhà ở của CĐT (Dự kiến Tháng 7/2018) 25% giá bán Nhà ở (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán Nhà ở
Lần 6: Theo thông báo của CĐT khi Nhà ở được cấp GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC

Lưu ý: Trong trường hợp Khách hàng đóng không đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền KH nộp ưu tiên vào TTĐC đảm bảo HĐMB trước, vào các tiến độ thanh toán của HĐMB sau.

III.    CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI MUA TỪ 02 CĂN TRỞ LÊN

KH và người thân mua từ 02 căn trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi căn mua mới từ ngày 18/12/2017 được chiết khấu 1% vào giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB

Áp dụng tối đa 50 căn ký thủ tục từ ngày 26/03/2018 cho toàn dự án Vinhomes Imperia

(Người thân của cư dân thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau).

 

VII.   CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KH THAM GIA HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.Chính sách Hỗ trợ lãi suất (HTLS) (**)

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 65% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Mức dư nợ được CĐT HTLS 65% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn LS 0% trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày giải

ngân đầu tiên

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu

tiên của ngân hàng)

Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%

(**): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng. Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

2.  Tiến độ giải ngân

 

Tiến độ

Thanh toán dành cho KH VV NH
KH giải ngân Ngân hàng

giải ngân

Hỗ trợ của CĐT
Lần 1: Đặt cọc – Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 300.000.000 VNĐ/căn
15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) (đã bao gồm khoản đặt cọc)
05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT)

– vào TTĐC

Lần 2: Ngay khi ký Hợp đồng mua bán – Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC (CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN theo quy định pháp luật cho phần lãi này)
Lần 3: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB 65% giá bán

Nhà ở (gồm VAT) (***)

CĐT thanh toán

toàn bộ lãi vay theo mục VII.1

Lần 4: Theo thông báo nhận bàn giao nhà

(Dự kiến Tháng 07/2018)

15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán Nhà ở
Lần 5: Theo thông báo
của CĐT khi Nhà ở được 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) –
cấp GCN hoặc khi KH tự khấu trừ từ giá trị TTĐC.
làm thủ tục cấp GCN

(***) Trường hợp KH tham gia chương trình HTLS đã ký VBTT với Vinhomes, sau khi thanh lý VBTT, Ngân hàng sẽ giải ngân toàn bộ khoản tiền đã giải ngân trong giai đoạn VBTT ngay khi KH ký HĐMB. Khoản tiền còn lại Ngân hàng sẽ giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

3.KH không tham gia chương trình HTLS được khấu trừ 3% giá trị Nhà ở (không gồm VAT)

 Lưu ý: KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB

VIII.  CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KH THANH TOÁN TRƯỚC HẠN BẰNG VỐN TỰ CÓ

1.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn từng đợt đầy đủ bằng vốn tự có (“VTC”) (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.

2.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 100% giá trị Nhà ở (đã bao gồm VAT) bằng VTC (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng:

  • Mức chiết khấu tương đương 10.5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn cho 95% giá trị Nhà ở (đã bao gồm VAT) + VAT của 05% giá trị Nhà ở, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán.
  • Mức lãi suất 9.5%/năm cho 05% giá trị Nhà ở (chưa bao gồm VAT) – vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC, KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

Lưu ý: Đối với khách hàng là người nước ngoài chỉ được thanh toán trước hạn bằng VTC đến 70%  giá trị Nhà ở (gồm VAT) và được nhận mức chiết khấu tương đương 10.5%/năm trên khoản tiền thanh toán và số tiền thanh toán trước hạn (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.