CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG KHU VENICE

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
KHU VENICE – DỰ ÁN VINHOMES IMPERIA
—– Tháng 03/2018 —–

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/3/2018 đến khi có chính sách mới thay thế.

2.Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) mua Biệt thự/Liền kề (Nhà ở) Khu Venice dự án Vinhomes Imperia.

II.    TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

1.Áp dụng cho các căn CĐT xây dựng

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đặt cọc – Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) (3/2018) 300.000.000 đồng/căn
   Lần 1: Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC. 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) (đã bao gồm khoản đặt cọc)05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – vào TTĐC(CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày Chủ đầu tư (“CĐT”) nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Nhà ở (“GCN”) hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân  (“TNCN”) theo quy định pháp luật cho phần lãi này)
Lần 2: 20/4/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 3: 22/5/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 4: 20/06/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 5: 20/07/2018 10% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao Nhà ở của CĐT (dự kiến Tháng 07/2018) 25% giá bán Nhà ở (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán Nhà ở
Lần 7: Theo thông báo của CĐT khi Nhà ở được cấp GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC

2.Áp dụng cho các căn GD2 ( ven xd DL1)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
   Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (dự kiến tháng 3/2018) 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị VBTT)05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – vào TTĐC(CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN theo quy định pháp luật cho phần lãi này)
Lần 2:  20/04/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 3: 20/06/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 4: 20/08/2018 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) 

 

Lần 5: 20/09/2018 10% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao Nhà ở của CĐT (dự kiến Tháng 11/2018) 25% giá bán Nhà ở (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán Nhà ở
Lần 7: Theo thông báo của CĐT khi Nhà ở được cấp GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục xin cấp GCN 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC)

Lưu ý: Trong trường hợp Khách hàng đóng không đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền KH nộp ưu tiên vào TTĐC đảm bảo HĐMB trước, vào các tiến độ thanh toán của HĐMB sau.

III.     CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI MUA TỪ 02 CĂN TRỞ LÊN

KH và người thân mua từ 02 căn trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi căn mua mới từ ngày 18/12/2017 được chiết khấu 1% vào giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT).

Áp dụng cho 60 căn ký thủ tục từ ngày 10/11/2017 cho toàn dự án Vinhomes Imperia

(Người thân của cư dân thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau).

 

VI.    CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1.Chính sách Hỗ trợ lãi suất (HTLS) (**)

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 65% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Mức dư nợ được CĐT HTLS 65% giá bán Nhà ở (gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn LS 0% trong thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày giảingân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 10/07/2019
Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngânđầu tiên của ngân hàng) Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gianHTLS 0%

(**): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

2.    Tiến độ giải ngân

Tiến độ Thanh toán dành cho khách hàng VV NH
 Căn CĐT xây dựng  Căn Smartland KH giải ngân Ngân hàng giải ngân  Hỗ trợ của CĐT
Căn CĐT xây dựng Căn Smartland
Lần 1: Ký HĐMB –Trong   vòng10 ngày kể từ ngày ký TTĐC Lần 1: Ký HĐMB (dựkiến tháng 04/2018) 15% giá bán Nhà ở (gồm VAT) (đã bao gồm khoản đặt cọc)05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – vào TTĐC 30% giá bán Nhà ở (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị VBTT)05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – vào TTĐC
(CĐT trả lãi 9.5%/năm cho 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản tiền cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN hoặc khi KH tự làm thủ tục cấp GCN. KH cá nhân chịu thuế TNCN theo quy định pháp luật cho phần lãi này)
Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB 65%     giá bán Nhà ở(gồm VAT) (***) CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theomục VI.1
Lần 3: Theo thông báonhận bàn giao nhà (Dự kiến tháng 011/2018) 15% giá bán Nhà ở(gồm VAT) + VAT của 05% giá bán Nhà ở VAT của 05% giá bánNhà ở
Lần 4: Theo thông báo của CĐT khi Nhà ở được cấp GCN hoặc khi KH tựlàm thủ tục xin cấp GCN 05% giá bán Nhà ở (không gồm VAT) – khấu trừ từ giá trị TTĐC.

(***) Trường hợp KH tham gia chương trình HTLS đã ký VBTT với Vinhomes, sau khi thanh lý VBTT, Ngân hàng sẽ giải ngân toàn bộ khoản tiền đã giải ngân trong giai đoạn VBTT ngay khi KH ký HĐMB. Khoản tiền còn lại Ngân hàng sẽ giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

 

3.KH không tham gia chương trình HTLS được khấu trừ 3% giá trị Nhà ở (không gồm VAT)

 Lưu ý: KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB

VII.   CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KH THANH TOÁN TRƯỚC HẠN BẰNG VỐN TỰ CÓ

1.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn từng đợt đầy đủ bằng vốn tự có (“VTC”) (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.

2.Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 100% giá trị Nhà ở (đã bao gồm VAT) bằng VTC (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng:

  • Mức chiết khấu tương đương 10.5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn cho 95% giá trị Nhà ở (đã bao gồm VAT) + VAT của 05% giá trị Nhà ở, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán.
  • Mức lãi suất 9.5%/năm cho 05% giá trị Nhà ở (chưa bao gồm VAT) – vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC, KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

Lưu ý: Đối với khách hàng là người nước ngoài chỉ được thanh toán trước hạn bằng VTC đến 70%  giá trị Nhà ở (gồm VAT) và được nhận mức chiết khấu tương đương 10.5%/năm trên khoản tiền thanh toán và số tiền thanh toán trước hạn (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán.

VIII. Đối với các khách hàng mua theo CSBH trước ngày 18/12/2017

KH có nhu cầu thanh toán trước hạn 05% giá trị Nhà ở (chưa bao gồm VAT) – vào TTĐC sẽ được hưởng lãi suất 9.5%/năm theo TTĐC từ ngày CĐT nhận được khoản cọc đến thời điểm CĐT gửi thông báo nhận GCN quyền sở hữu Nhà ở; KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.